UPEDBLOG tilhører nettsidene til Program for universitetspedagogikk og skal

  • være en uformell møteplass for undervisere, veiledere og andre som er opptatt av undervisning,  læring og læringsmiljø i universitetsutdanningen.
  • stimulere til økt dialog om slike spørsmål internt ved UiB.
  • være utforskende og prøvende – og åpen for innovative idéer og nytenkning i utvikling av fremtidens læringsformer.

_________________________________________________________

OVERSKRIFTENE: 

Etterhvert som vi vinner erfaringer vil det komme endringer i oppsettet for bloggen.  Pr. mars 2012 har den 7 faste overskrifter og 1 flytende, merket ¤.

 

FORUM:  For drøfting av spørsmål og temaer som leserne tar opp, og som gjelder utdanningskvalitet og undervisning og læring i vid forstand.  Basert på innlegg og kommentarer. Det er lenke til FORUM øverst på noen av nettsidene.

DIGITAL:  Et FORUM spesielt for feltet IKT og digitalisering av undervisning og læringsprosesser.

NYTT fra StabenInnlegg fra Staben og de som leder kursmodulene.

Arkiv Staben:  Samlede innlegg  fra Staben i 2011.

Månedens:   Utvalgte tips vedr.  UTØVELSE av undervisning og læringsarbeid – fra inviterte eller interesserte som har lyst til å bidra.  Vi ønsker bidrag fra et bredt spektrum av fagfelter.

¤ INNSPILL med «flytende tittel» som følger innlegget. Personer fra ulike fagmiljøer inviteres til å skrive personlige og spissede innlegg om noe de er opptatt av når det gjelder universitetsutdanning. Vi tar sikte på et nytt innlegg den 1. i hver måned.

Bidra?   Handler om HVORDAN du kan komme med kommentarer  og innlegg.

Om … : (Denne siden)

____________________

TIIDLIGERE  Innspill og Månedens finnes i ARCHIVES   (under omlegging) – en samlet oversikt finnes også her.

 ______________________________________________________________________________

VELKOMMEN !

Det er åpent for innspill, spørsmål og kommentarer til de fleste av sidene. Det er en SKRIVEBOKS nederst på sidene.  Se Bidra?  Eller ta kontakt for andre innlegg.  

 

______________________________________________________________________________

REDAKSJON   Feb. 2011 – Mai 2012:  Arild Gulbrandsen

______________________________________________________________________________ 

Tilbake til Nettsidene