____________________________
 
av Rektor Sigmund Grønmo
 
Innspill Februar 2011
_________________
 
Akkurat nå står vi midt oppe i prosessen med å få på plass universitetets strategi for de neste fem årene. Strategien legger grunnlaget for universitetets utvikling fremover. UiB skal være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. Vi skal være et breddeuniversitet tuftet på klassiske akademiske verdier som nysgjerrig søken, kritisk refleksjon og saklig dialog. I tråd med dette er det et hovedprinsipp at de som underviser og veileder ved UiB, er aktive forskere.

Den gode forskningsbaserte undervisningen er viktig for et forskningsuniversitet og for universitetets studenter. Alle som studerer ved UiB skal møte forskningen i sitt fag gjennom hele studieløpet. I løpet av studietiden skal studentene i økende grad bli involvert i forskningsmiljøene, ikke bare som mottakere av lærernes kunnskapsformidling, men som deltakere i kunnskapsutviklingen. Dette er et av de viktigste fortrinnene vi som forskningsuniversitet har når vi skal konkurrere om de beste studentene.

Jeg husker fra min egen studietid hvordan undervisningen og veiledningen ble spesielt levende og interessant når den kjente valgforskeren og statsviterprofessoren Henry Valen involverte studentene i både tabeller og tolkninger fra sine pågående valgundersøkelser.

Skal vi nå våre ambisiøse mål er det altså viktig at vi ivaretar og utvikler en god kultur for fremragende undervisning. Dette handler om at studentene skal få møte aktive læringsformer, faglig veiledning og god oppfølging fra fagmiljøene. Det handler om vi at må være aktive forskere og kompetente pedagoger i en og samme person. For å gi våre studenter best mulig forutsetninger for å lære, må vi hele tiden søke å utvikle oss pedagogisk. Derfor er det viktig at UiB har et godt forskningsmiljø på dette området, som gjennom kursing og veiledning er med og løfter resten av universitetet.

Samtidig vil jeg understreke hvor viktig det er at forskerne gis rom til å forske. Vi må hele tiden vurdere om antall studenter og undervisningstilbud er godt nok tilpasset vårt ressursgrunnlag og antallet vitenskapelig ansatte, slik at de ansatte får sammenhengende tid til å forske. Dette er viktig for kvaliteten – ikke bare i forskningen, men også i utdanningen.

________________________________________