Innlegg fra Staben og øvrige personer som er ansvarlige for kursmodulene.

___________________________________________________________________

 

Arild Gulbrandsen  24.05.2012:

BIOLOGI OG MUSIKK – INNOVASJON OG UTFORDRING

—————————————————————————————

Disse nettsidene og spesielt UpedBlog har ofte hatt fokus på INNOVASJON og UTVIKLING i universitetsutdanningen. (Se bidragene under ARCHIVES i kolonnen til venstre, samt Arkiv Stab.)  Vi inviterer inn utdannere fra ulike fagfelter som er opptatt av endring – både gjennom drøfting av prinsipielle spørsmål og gjennom å presentere konkrete tiltak som viser nye muligheter og nye veier i utdanningen.

Vil en skape noe nytt eller gjøre endringer i etablerte utdanningsopplegg, må en ofte bare kaste seg ut i det og håpe at en kommer ned på bena. Det er denne EKSPERIMENTERENDE HOLDNINGEN kombinert med KRITISK, INNOVATIV REFLEKSJON vi ønsker å stimulere:  Lysten til å prøve noe nytt, bryte grenser, finne nye løsninger som kanskje ingen har tenkt på tidligere – eller våget.

To nye bidrag i Mai 2012 illustrerer ulike aspekter ved dette.  Professor Karin Pittman kopler studentpresentasjoner i biologi til scenisk fremførelse av dans og opera(!).  Universitetslektor og komponist Morten Eide Pedersen tar for seg noen sentrale aspekter innen musikkutdanning knyttet til fremførelse – også sett i forhold til spenningen mellom FORSKNING og KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID, en spenning som i høy grad også gjelder universitetspedagogikken, som utøvende virksomhet.

Et fellesnevner for biologien og musikken i de to bidragene er at det handler om fremførelse med andre virkemidler enn ord noe som krever både forberedelse, planlegging, improvisasjon,  og nærvær – evne til å være til stede i øyeblikket.

Igjen ser vi at tilsynelatende helt ulike fagmiljøer ved universitetet ofte holder på med noe av de samme tingene og kan ha mye å lære hverandre – og av hverandre!  Møter på tvers av fag og fakulteter er en ressurs!

____________

 

Arild Gulbrandsen  06.03.2012:

FORNYELSE og FORENKLING

———————————————

Arbeidet med UpedBlog og nettsidene til Program for universitetspedagogikk har hatt en pause – men nå er vi tilbake. Strukturen i bloggen er endret noe.  Og det har blitt enklere å komme med kommentarer (se Bidra?  eller nederst på siden). Vi tenker oss at det som legges inn her blir liggende i to måneder, så flyttes det til Arkiv Staben.

Og så får vi se ……

 

____________________________

Tilbake til Nettsidene